Информационна база: 3. Настройки на акаунта
3.02 Не получавам код за допълнително потвърждение
  1. Уверете се, че телефонът Ви не е в режим на роуминг, тъй като в условия на роуминг получаването на SMS съобщения може да бъде възпрепятствано;
  2. В случай, че използвате предплатена SIM карта, уверете се, че срокът на нейната валидност не е изтекъл. При недостатъчна наличност по картовата сметка, получаването на SMS съобщения в определени държави е възможно да бъде блокирано

Ако след извършване на посочените действия и повторението на процедурата за получаване на код, все още не можете да получите SMS с код за потвърждение, моля свържете се с нас, като предоставите отговор на следните въпроси:

  1. Имате ли проблеми с мобилната връзка в момента?
  2. Получавате ли успешно други SMS съобщения?

След като получим информацията, ще потърсим причините за подобна неизправност и ще Ви предоставим отговор.