Информационна база: 3. Настройки на акаунта
3.01. Допълнително потвърждение на достъп.

За да гарантираме максимална сигурност на своите клиенти, при работа със системите на Paysera се прилага т.нар. двуфактора автентикация (two-factor authentication). Тя се осъществява по два основни начина, всеки от които цели да удостовери, че Вие - титулярът на сметката оперира с нея.

Първият се състои от следните стъпки:

  1. Въвеждане на телефонен номер / имейл адрес
  2. Вход чрез мобилно приложение - за целта, е необходимо да разполагате с мобилното приложение на Paysera - Paysera Mobile Wallet. Чрез него е необходимо да потвърдите влизането си в системата като сравните 4-цифрените кодове, които се визуализират на дескот версията и на мобилното приложение. След извършването на това действие, можете да оперирате със своята лична / фирмена сметка.

Вторият начин се състои от следните стъпки:

  1. Въвеждане на телефонен номер / имейл адрес
  2. Въвеждане на парола
  3. Потвърждение на достъп - това можете да извършите като кликнете върху бутон Потвърждение на достъп в горната част на страницата и изберете един от следните методи:
    1. чрез мобилно приложение - за целта, е необходимо да разполагате с мобилното приложение на Paysera - Paysera Mobile Wallet. Чрез него е необходимо да потвърдите влизането си в системата като сравните 4-цифрените кодове, които се визуализират на дескот версията и на мобилното приложение. След извършването на това действие, можете да оперирате със своята лична / фирмена сметка.
    2. чрез SMS - при този метод ще получите 6-цифрен еднократен код за потвърждение, който е необходимо да въведете. След извършването на това действие, можете да оперирате със своята лична / фирмена сметка. Този код ще получите на телефонния номер, с който сте регистрирани в системата на Paysera.

За да промените настройките си за потвърждаване на достъп, от лявото меню изберете Настройки > Настройки на акаунта. В раздел Телефонни номера можете да добавите / премахнете телефонни номера, с които да се достъпа системата на Paysera.