Информационна база: 7. Преводи и плащания
7.04. Информация за получени преводи

От своя акаунт изберете СМЕТКИ И КАРТИ > Извлечение по сметка.

Тук можете да изберете период, за да прегледате не само получените, но и изпълнените преводи.