6.01. Захранване на сметка

Влезте в своя акаунт, изберете „Сметки и карти“ > „Захранване на сметка“ и в отворилия се прозорец изберете:

  • сметката, която желаете да захраните;
  • държавата, от която ще бъде изпълнено захранването;
  • валутата на превода.

Кликнете върху „Актуализация на инструкции“. Ще бъдат показани всички възможни начини на захранване на сметка. Изберете един от тях и изпълнете захранването.

Може да използвате някой от следните методи: 

  • Захранване чрез стандартен банков превод към Вашата IBAN сметка. Ако извършвате превод в EUR, можете да използвате своята IBAN сметка. Paysera е член на системите SEPA, SEPA Instant и Target2, което Ви дава възможност да получавате плащания от цял свят. 
  • Захранване чрез стандартен банков преводАко притежавате сметка в някоя от банките, посочени в списъка, можете да захраните своята Paysera сметка чрез нея. В този случай преводът от Вашата банкова сметка ще бъде извършен към сметката на Paysera LT в същата банка. Веднага щом парите Ви постъпят по нашата сметка, ще заверим същата сума по Вашата Paysera сметка. Изберете от списъка банката, чрез чиято сметка желаете да захраните Paysera сметката, и получете съответните инструкции.  
  • Автоматично захранване на сметка с еднократен код. Ако притежавате сметка в някоя от финансовите институции, посочени в списъка, можете да захраните своята Paysera сметка чрез нея. Веднага щом парите Ви постъпят по нашата сметка, ние ще заверим същата сума по Вашата Paysera сметка. Това е същият метод за захранване като описания по-горе, единствената разлика е, че трансферът е автоматизиран. След като изберете съответната институция, ще се появи форма за плащане, в която е нужно да въведете исканите данни и съответно да наредите превода.  
  • Автоматично захранване на сметка с многократен код. Захранване чрез депозиране на суми в брой при наши партньори (към момента неприложимо за България)

 

Важно: Генерирайте конкретни инструкции (като посочите държавата и валутата), за да видите всички налични начини за захранване на сметка. Напомняме, че инструкциите може да се променят и затова препоръчваме да ги актуализирате всеки път, когато захранвате своята сметка.