Информационна база: 2. Фирмена сметка
2.02. Откриване на фирмена сметка чрез пълномощно

При откриването на фирмена сметка от упълномощено за това лице, е необходимо да се използва пълномощно по образец на Paysera. Пълномощното е необходимо да бъде нотариално заверено или подписано с електронен подпис. За да получите такова, можете да се свържете с нас на имейл адрес support@paysera.bg

За да открие фирмена сметка, упълномощеното лице е необходимо да се регистрира първо като физически лице с цел идентификация.

Стъпките за това са:

  • потвърждение на имейл адрес и телефонен номер
  • прикачване на документ за самоличност и селфи

След като горепосочените стъпки са изпълнение, фирмената сметка се открива чрез прикачването на пълномощното от зъбчатото колело в горния десен ъгъл от Фирмена сметка. За целта е необходимо да бъде избрана Друга държава.