Информационна база: 2. Фирмена сметка
2.01. Откриване на фирмена сметка

За откриването на фирмена сметка е необходимо първо представляващият дружеството да стратира регистрация като физически лице с цел идентификация.

Стъпките за това са следните:

  • потвърждение на имейл адрес и телефонен номер
  • прикачване на документ за самоличност и селфи

След изпълнението на гореизброените стъпки, управителят на дружеството може да открие фирмена сметка, като от зъбчатото колело в горния десен ъгъл на своята сметка, избере Фирмена сметка и въведе единния идентификационен код (ЕИК) на компанията. След въвеждане на ЕИК номера, фирмената сметка бива автоматично открита.*

Откриването на фирмена сметка е безплатно и за нея няма месечни и годишни такси за поддръжка.

*Автоматичното откриване на фирмена сметка е възможно за компании с организационна форма ООД и ЕООД. За всички останали видове компании, откриването на фирмена сметка се извършва чрез прикачване на следните документи: актуално състояние от Търговски регистър, учредителен акт / дружествен договор / устав, списък с акционери (за АД).