Информационна база: 1. Лична сметка
1.08 Сигурност на средствата

От 2012 г. Paysera е лицензирано дружество за електронни пари, което има право да извършва дейности, свързани с издаването на електронни пари и предоставянето на платежни услуги във всички държави от Европейския съюз. Лицензът на дружеството за електронни пари е издаден от Централна банка на Литва. Дружеството периодично се инспектира и одитира от Централна банка на Република Литва. Това осигурява прозрачни и безупречни дейности и мониторинг на финансовите показатели. Официалният уебсайт на Централна банка на Литва е www.lb.lt.

Парите, съхранявани в сметки в Paysera, са защитени от чл. 25, пар. 1 Закона за електронните пари и дружествата за електронни пари на Република Литва.

Средствата на клиентите:

  • се съхраняват само в специални банкови сметки, предназначени изключително за съхранение на средствата на клиентите;
  • НЕ се използват за нуждите на компанията, за заеми или инвестиции;
  • не може да бъдат ползвани за покриване на дългове на дружеството за електронни пари.

Повече информация относно сигурността можете да прегледате тук.