Информационна база: 1. Лична сметка
1.06 IBAN сметка

Всички идентифицирани клиенти на Paysera получават IBAN сметка. Номерът на IBAN сметката може да бъде видян във Вашия Paysera акаунт, като изберете Сметки и карти > Преглед на сметка в менюто вляво.

IBAN сметката се използва за получаване или изпращане на:

  • стандартни SEPA преводи в EUR от/към държави от ЕИЗ
  • незабавни (SEPA Instant) преводи; 
  • международни преводи в EUR между участници в Target2 ;
  • преводи между потребители на Paysera.

Повече информация относно преводите може да бъде прегледана тук.