Информационна база: 1. Лична сметка
1.02 Такси за сметка

Откриването на Paysera сметка е безплатно за физически лица. За ползването на сметката не се начислява административна такса.

Забележка: В случай, че клиентът не влезе в своята сметка или не извърши каквито и да е платежни операции в продължение на 2 години, се начислява месечна такса за управление на сметката (-ите).

Откриването и управлението на сметки за фирми, регистрирани в държави от SEPA, е безплатно. За юридическите лица, регистрирани в държави извън SEPA, може да бъдат начислявани такси за откриване на сметка или административни такси/такси за управление на сметка. Подробна информация за прилаганите такси е предоставена тук.

Забележка: В случай, че клиентът юридическо лице не влезе в своята сметка или не извърши каквито и да е платежни операции в продължение на 2 години, се начислява месечна такса за управление на сметката.