Knowledgebase
10.18 Si të shisni bileta në vende fizike?

Me Paysera Tickets, shpërndarja e biletave të eventeve në vendet fizike është e lehtë dhe e sigurt.

Hapi 1

Hyni në vetëshërbimin e Paysera Tickets.

Hapi 2

Në seksionin e menusë, zgjidhni degë e re shpërndarjeje.

Hapi 3

Vendosini degës së shpërndarjes së biletave një emër të dukshëm qartë në opsionet e menusë (1). Degës duhet t'i caktohen evente të cilëve ju dëshironi t'u shisni biletat (2). Zgjidhni mënyrën se si do t'ia dorëzoni biletat blerësit: me email - biletat do t'i dërgohen blerësit në disa sekonda, ose do të printohen (3).

SHËNIM: Nëse vendosni të printoni bileta, sigurohuni që të keni një printer në degën e shpërndarjes së biletave.

Hapi 4

Klikoni në ikonën "më shumë" (...) në degën e re për të krijuar përdorues që do të shpërndajnë bileta në degën e shpërndarjes. Për të krijuar një llogari, ju duhet vetëm adresa e emailit të përdoruesit, e cila përdoret për hyrjen në sistem. Llogaria e përdoruesit është e mbrojtur me fjalëkalim.

Arkëtari nuk mund të krijojë përdorues të tjerë, mund të shesë vetëm bileta për eventet e caktuara në degën e shpërndarjes, mund të shikojë raportin e gjeneruar të biletave;
Mbikëqyrësi mund të krijojë mbikëqyrës të tjerë dhe/ose arkëtarë, të shikojë statistikat e përgjithshme të shitjeve të biletave të degës së shpërndarjes dhe raporte të veçanta të secilit përdorues që mbikëqyrësi ka krijuar.

SHËNIM: Për të krijuar një strukturë më të thellë të përdoruesit, klikoni në ikonën "më shumë" (...) në shiritin anësor të majtë dhe përsërisni hapat.

Hapi 5

Mbikëqyrësit dhe arkëtarët mund të hyjnë në sistem me adresën e tyre të regjistruar të emailit:

Pas hyrjes, arka mund të gjenerojë bileta për evente që janë caktuar në degën e tyre të shpërndarjes dhe mbikëqyrësi mund të krijojë arkëtarë të tjerë dhe të shikojë raporte.

Hapi 6

Gjenerimi i biletave për shitje

Pas hyrjes në llogari me kredencialet e mbikëqyrësit ose arkëtarit, eventet që caktohen sipas parametrave të degës së shpërndarjes së biletës së përdoruesit do të shfaqen.
Për të gjeneruar bileta, klikoni "Krijo porosi" në eventin e zgjedhur. Ju do të ridrejtoheni në dritaren e zgjedhjes së eventit.

Zgjidhni një biletë dhe vazhdoni me porosinë tuaj. Hapi i pagesës do të anashkalohet.

Nëse në metodat e dorëzimit të biletave zgjidhni të dërgoni bileta me email, do të duhet të tregoni adresën e emailit të blerësit kur krijoni porosinë.

Nëse zgjidhni të printoni bileta te parametrat, nuk do të keni mundësi të vendosni adresën e emailit të blerësit kur kryeni porosinë. Biletat do të gjenerohen dhe do të sigurohet një link për shkarkimin dhe printimin e tyre.

Hapi 7

Për të parë një raport për një event specifik, duhet të klikoni në degën përkatëse të shpërndarjes së biletave ose përdoruesin dhe të zgjidhni eventin për të cilin dëshironi të shihni raportin.

Ju mund të shihni raportin e të gjithë degës së shpërndarjes së biletave ose secilit përdorues veç e veç.

Raporti paraqet shitjet gjatë gjithë periudhës së shpërndarjes së biletave. Për të parë statistikat për një periudhë specifike kohore, përdorni rrëshqitësin: