13.12 Një blerës ka paguar dhe unë kam përfituar pagesën, por fondet janë ngrirë. Pse?

Ju lutemi kushtojini vëmendje mënyrës së pagesës të zgjedhur nga klienti. Nëse klienti paguan në Maxima, Perlo Paslaugos, postë Lituaneze dhe Paypost me para në dorë në një degë të bankës ose përmes Bank Link të Lithuanian Credit Union, shuma e pagesës rezervohet për një periudhë të caktuar kohe.

Informacioni përkatës mund të gjendet në faqen ueb tonë.
Ju mund të shikoni periudhën kohore për të cilën është rezervuar pagesa në llogarinë tuaj duke zgjedhur Llogaritë dhe Kartat > Pasqyrimi i Llogarisë dhe duke klikuar mbi shumën aktive, do të shikoni kur fondet janë rezervuar.