13.1.02 Sa kushton ky shërbim?

Shërbimi i inicimit të pagesës (PIS) u ofrohet pa pagesë klientëve që mbledhin pagesa përmes Paysera. Kështu, një klient paguan vetëm një tarifë komisioni e cila varet vetëm nga qarkullimi ose numri i transaksioneve.

Nëse pagesat mblidhen përmes Bank Link, një tarifë e caktuar bankare (tarifa varet nga banka specifike e zgjedhur gjatë një pagese) ngarkohet përveç tarifës së komisionit.

Më shumë informacion mbi tarifat e komisionit janë në dispozicion këtu.