Knowledgebase: 16. Pyetjet Teknike
16.05 Unë kam krijuar një dyqan e-shop në bazë të CMS. Si mund ta instaloj platformën e pagesës?

Duhet të instaloni një nga Plugin e përshtatshme për sistemin tuaj. Plugin jepen në adresën.

Në rast se nuk mund të gjeni atë që ju nevojitet, referojuni specifikimeve tona gjatë integrimit.