14.05 A mund të përshpejtoj pagesat për mesazhet e mbledhura?

Pagesa e të ardhurave në një datë tjetër nga ajo e planifikuar në seksionin Projekte dhe Aktivitete > Pagesa e të Ardhurave nga SMS  nuk është e disponueshme.