14.04 Kur do të paguhen të ardhurat nga mesazhet e mbledhura SMS?

Kushtet e pagesave varen nga vendi i paguesit. Pagesat gjenerohen automatikisht në ditën e parë të një muaji. Shuma dhe të dhënat e vlerësuara shfaqen në tabelën më poshtë, menjëherë pas gjenerimit të pagesave.

Ju mund ta shikoni tabelën me datat dhe shumat e pagesave në seksionin Projektet dhe Aktivitetet > Pagesa e të Ardhurave nga SMS.

Kushtet e pagesës nga vendet e mbledhjes së pagesave mund të gjenden këtu.