14.03 Ku mund të kontrolloj nëse një klient ka paguar me SMS?

Shkoni në llogarinë tuaj Paysera dhe zgjidhni Projektet dhe Aktivitetet > Lista e Mesazheve SMS. Këtu mund të shihni të gjitha mesazhet SMS të marra.