14.01 Vendet e disponueshme për pagesat me SMS

Informacioni për vendet ku është në dispozicion pagesa me SMS, numrat e shkurtër, tarifat dhe përqindjet mund të gjenden këtu.