13.11 Mund të lejoj një person tjetër të shikojë vetëm Listën e pagesave të marra?

Po, ju mundeni.

Ju lutemi zgjidhni Projektet dhe Aktivitetet > Projektet e Mia dhe klikoni në Parametrat e Projektit > Të drejta administrimi.

Tek Lejo të drejta për një përdorues tjetër, vendosni numrin unik në Paysera të personit të cilit dëshironi të jepni të drejta dhe zgjidhni kutinë pranë Shih listën e pagesave "Portali i Pagesave".

Personi të cilit dëshironi të jepni të drejta duhet të ketë një llogari të identifikuar Paysera.