13.09 Rimbursimi i një pagese të përfunduar

Një rimbursim mund të kryhet në dy mënyra duke zgjedhur:

  • Projektet dhe Aktivitetet > Pagesat e Përfituara ose
  • Llogaritë dhe Kartat > Pasqyra e Llogarisë

Gjeni pagesën që dëshironi të rimbursoni. Në detajet e pagesës, do të shikoni ikonën e Rimbursim me dy shigjeta. Klikoni mbi të për të kryer një rimbursim. Para se të kryeni një rimbursim, sigurohuni që të keni fonde gjendje të mjaftueshme në llogarinë tuaj. Nëse duhet të rimbursoni një pagesë në një valutë tjetër, para se ta këmbeni atë, sigurohuni që të keni një shumë të mjaftueshme të valutë

Nëse një rimbursim ka dështuar, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit.

NB Pagesat e mbledhura me karta pagese mund të rimbursohen vetëm përmes menusë Projektet dhe Aktivitetet > Pagesat e Përfituara.