13.08 Si mund të anulloj rikujtuesit për klientët që kanë nisur një pagesë, por nuk e kanë përfunduar atë?

Nëse nuk dëshironi që të dërgohen kujtues të tillë, shkoni në llogarinë tuaj, zgjidhni Projektet dhe Aktivitetet > Projektet e Mia dhe klikoni Parametrat e projektit > Parametrat e shërbimit të mbledhjes së pagesave pranë projektit.

Njoftimet për klientët, zgjidhni kutinë: Mos dërgoni rikujtues për klientët që kanë nisur një proçes pagese, por nuk e përfunduan atë. Një rikujtues zakonisht dërgohet pas 3 orësh dhe vetëm për ato mënyra pagese online të cilat zgjasin deri në 15 minuta.