13.07 A do të informohen klientët nëse kanë filluar, por nuk kanë përfunduar një pagesë për mallra/shërbime?

Po, klientët tuaj do të informohen me email nëse ata kanë filluar një pagesë, por nuk e kanë përfunduar atë.

Letra dërgohet pas 3 orësh dhe vetëm për mënyrat e pagesës online që zgjasin deri në 15 minuta. Nëse nuk doni që këta rikujtues të dërgohen, shkoni në llogarinë tuaj, zgjidhni Projektet dhe Aktivitetet > Projektet e Mia dhe klikoni Parametrat e projektit > Parametrat e shërbimit të mbledhjes së pagesave pranë projektit.

Më pas, në seksionin Njoftimet për paguesit, zgjidhni kutinë që nuk dëshironi të dërgohen rikujtuesit.