13.05 Si mund të marr një njoftim me email pas çdo pagese të suksesshme në faqen time?

Zgjidhni Projektet dhe Aktivitetet > Projektet e Mia.

Në projekt, klikoni në Parametrat e projektit > Parametrat e shërbimit të mbledhjes së pagesave.

Zgjidhni Njoftime pas një pagese të suksesshme dhe tregoni adresën e emailit në të cilën dëshironi të merrni informacionin sa herë që merrni një pagesë.