13.04 Si mund të ndryshoj adresën e email dhe numrin e telefonit që u shfaqet klientëve në emailin e konfirmimit të pagesës?

Zgjidhni Projektet dhe Aktivitetet > Projektet e Mia. Klikoni në linkun aktiv Parametrat e projektit > Informacione të përgjithshme të projektit pranë projektit.

Këtu mund të ndryshoni adresën tuaj të emailit dhe numrin e telefonit të cilët u shfaqen klientëve tuaj në letrën e konfirmimit të pagesës.