13.02 A mund të transferoj një pagesë të përfituar në një llogari tjetër bankare?

Të gjitha fondet në llogarinë tuaj Paysera mund të transferohen në çdo llogari bankare. Për këtë qëllim, ju lutemi ndihuni të lirë të përdorni seksionin Transferta > Transferta Bankare.

Si të kryeni një transfertë përshkruhet këtu  për më shumë detaje.

Tarifat dhe kushtet e transfertës janë në dispozicion këtu.