12.05 Kam disa llogari. Mund të zgjedh llogarinë për të ardhurat nga një projekt i mbledhjes së pagesave?

Po, ju mundeni.

Shkoni te Projektet dhe Aktivitetet > Projektet e mia, zgjidhni link aktiv Parametrat e projektit > Parametrat e përgjithshme të projektit

Këtu mund të zgjidhni llogarinë ku do të mblidhen pagesat.

Këtu mund të zgjidhni edhe valutën në të cilën do të kreditohen pagesat në llogari:

- pagesat e përfituara nuk janë konvertuar dhe kreditohen në valutën e paguar nga klientët;

- pagesat e përfituara gjithmonë konvertohen në valutën e zgjedhur.