12.04 Përshkrimi i projektit

Një përshkrim i shkurtër i shërbimeve duhet të sigurohet kur krijoni një projekt. Përshkrimi është në dispozicion në seksionin Këtu mund të ndryshoni > Parametrat e projektit > Përshkrimi i projektit. Informacioni mund të ndryshohet në përputhje me nevojat tuaja në çdo kohë.

Përshkrimi i projektit duhet të ofrohet në anglisht dhe në ato gjuhë në të cilat faqja ueb e juaj është e disponueshme.

Në këtë pjesë duhet të përshkruani:

  • Emri i projektit/shërbimit duke dhënë një përshkrim të shkurtër, p.sh. dyqan online i rrobave.
  • Përshkrim i detajuar i projektit, duke e përshkruar atë në më shumë detaje dhe duke specifikuar se cilat mallra ose shërbime do të ofrohen në faqen  ueb tuaj.
  • Kushtet e dorëzimit duke siguruar një përshkrim të shkurtër dhe një link me informacionin në faqen ueb tuaj.
  • Politika e rimbursimit duke siguruar një përshkrim të shkurtër ose një link me informacionin në faqen ueb tuaj.

Shembuj të përshkrimeve janë dhënë në projektin tuaj. Për t'i parë, klikoni në Si të vendosësh një përshkrim? në seksionin Emri i projektit/shërbimit (një përshkrim i shkurtër).