12.02 Konfirmimi i Pronësisë së faqes në Ueb

Në llogarinë tuaj zgjidhni Projektet dhe Aktivitetet > Projektet e mia.

Kur pronësia e një projekti nuk është konfirmuar, mesazhet vijuese shfaqen pranë projektit të zgjedhur: “Pronësia e faqes ueb nuk është e verifikuar! Ju lutem shtoni kodin në zonën e faqes kryesore <head></head> dhe klikoni në fushën e zgjedhjes "Zgjidh".

Kodi i verifikimit duhet të ngarkohet në faqen e ueb vetëm për një kohë të shkurtër që ne të verifikojmë se ju jeni pronari i vërtetë i faqes në ueb. Për të vendosur kodin e mësipërm, duhet të editoni faqen ueb dhe të vendosni parametrin meta në parametrat e titullit të faqes ueb. Pasi të keni bërë verifikimin dhe konfirmimin, mund t'a hiqni kodin.