10.17 Fatura Proforma. Si ta aktivizoni dhe ta administroni?

Një faturë proforma lejon blerësin të paguajë biletat pas blerjes. Në këtë rast, pagesat bëhen në llogarinë e organizatorit sipas detajeve të dhëna në një faturë proforma.

Shënim: Çdo bankë, përfshirë Paysera, mund të specifikohet në detajet e pagesës.

 

Për të mundësuar opsionin për të paguar me faturë proforma, hyni në Paysera Tickets dhe kryeni veprimet e mëposhtme:

Zgjidhni të editoni eventin tuaj.

 

Në dritaren e re, klikoni Detajet Ligjore.

Paraqisni detajet që kërkohen në faturë.

Nëse detajet nuk janë paraqitur, ndiqni hapat e përshkruar në seksionin 10.15. Si mund të aktivizoj faturimin e TVSH?

 

Aktivizoni opsionin e fundit - Lejo pagesën me faturë proforma.

 

Kur blen një biletë, blerësi do të ketë mundësi të zgjedhë faturën Proforma në mënyrat e pagesës. Blerësi duhet të plotësojë detajet dhe një faturë proforma do t'u dërgohet atyre me email.

Fatura është e vlefshme për 1 javë. Nëse nuk paguhet brenda një jave, porosia anullohet automatikisht.

 

Pas pranimit së pagesës së blerësit, organizatori duhet të konfirmojë porosinë në listën e porosive.

Për të kontrolluar porositë, hyni në Paysera Tickets dhe klikoni në butonin e parametrave.

 

Reporte > Porositë zgjidhni filtrat: statusi - Në pritje të pagesës, mënyra e pagesës - Fatura Proforma.

 

Porosia duhet të shënohet dhe konfirmohet.

 

Pas kryerjes së këtyre hapave, statusi i porosisë do të ndryshojë në Kryer dhe bileta do t'i dërgohet blerësit me email.