10.16 Si të lëshojni një faturë me TVSH?

Në rast se një organizator i eventi dëshiron të lëshojë një faturë me TVSH, ata duhet të mundësojnë funksionalitetit e faturimit të TVSH në vetëshërbimin e eventit.

Si të aktivizoni tiparin e faturimit të TVSH?

Hapi 1

Nëse funksionaliteti i faturimit të TVSH është i aktivizuar, ju mund të lëshoni fatura në dy mënyra:

  1. Në momentin e zgjedhjes së një mënyre pagese, shënoni Faturën e nevojshme dhe vazhdoni me blerjen. Ju do të ridrejtoheni në formularin e të dhënave të faturës me TVSH.
  2. Në letrën me email me biletat e marra, klikoni në link për të marrë një faturë me TVSH. Ju do të ridrejtoheni në formularin e të dhënave të faturës me TVSH.

Hapi 2

Plotësoni të dhënat e faturës dhe klikoni mbi Lëshoni faturë.

Fatura do të dërgohet në të njëjtën adresë emaili ku keni marrë biletat.