10.08 Parametrat e tipeve të biletave

Parametrat kryesore të biletave:

 • Emër - një emër i biletës shfaqet në faqen e internetit të eventit dhe në biletën e pjesëmarrësit.
 • Numërimi i biletave - tregon se sa bileta mund të shiten në këtë event.

Parametrat kryesore të çmimit

 • Emri - një emër çmimi shfaqet në faqen e internetit të eventit dhe në biletën e pjesëmarrësit.
 • Çmimi - një çmim i biletës me TVSH, nuk zbatohet asnjë tarifë shtesë.

Ndryshimi i porosive të biletave dhe parametrave të çmimeve

Ju mund të ndryshoni rendin e biletave duke klikuar në elipsin “...” në listën e biletave, ju mund t’i zhvendosni biletat lart/poshtë në menunë që shfaqet.
Në parametrat e avancuara të çmimit, mund të ndryshoni sa vijon:

 • Përshkrimin e çmimit
 • E vlefshme nga, e vlefshme deri në. Ju mund të krijoni tarifa të shumta në data të ndryshme për të ndryshuar çmimin e biletës tuaj kur eventi afrohet.
 • Shikueshmëria e çmimit:
  • Publik - çmimi do të jetë i dukshëm për të gjithë blerësit
  • Vetëm te arkëtari/administratori - çmimi do të jetë i dukshëm për ju nëse jeni të regjistruar në vetëshërbim, si dhe arkëtarë të tjerë.
 • Injoro në listë - çmimi nuk do të përfshihet në llogaritjen e çmimit më të ulët duke shfaqur shumën "çmimi nga" në faqen e ngjarjes.
 • Çmimi i paracaktuar - ky çmim do të shënohet menjëherë në listën e çmimeve.

Parametrat e biletave

Vendosni një përshkrim të hollësishëm të biletave që do të jenë të dukshme në hapin tjetër të zgjedhjes së biletave.

Më poshtë mund të ndryshohet edhe në parametrat e biletave:

 • E vlefshme nga, e vlefshme deri në. Ju mund të krijoni tarifa të shumta në data të ndryshme për të ndryshuar çmimin e biletës tuaj kur eventi afrohet.
 • Shikueshmëria e biletës:
  • Publike - bileta do të jetë e dukshme për të gjithë blerësit
  • Vetëm te arkëtari/administratori - bileta do të jetë e dukshme për ju nëse jeni të regjistruar në vetëshërbim, si dhe arkëtarë të tjerë.
 • Numërimi i biletave për blerje - ju mund të ndryshoni gamën nga/në të numrit të biletave për një blerës.