Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.36 Detyrimi për tarifat e komisionit të kartës Visa

Në rast se keni ndonjë detyrim në llogarinë tuaj të kartës Visa, ju mund ta mbuloni atë me rimbushje. Detyrimi do të mbulohet automatikisht sapo të rimbushni llogarinë.

Ju duhet të rimbushni llogarinë e kartës Visa.

Ju mund të kontrolloni detyrimet në llogarinë tuaj duke klikuar në Llogaritë dhe Kartat > Pasqyra e Llogarisë. Shuma e detyrimit do të shfaqet me një shenjë minus pranë saj. Klikoni mbi shumën për të parë arsyet e detyrimit.

Informacioni në lidhje me rimbushjen e llogarisë së kartës Visa mund të gjendet në seksionin Llogaritë dhe Kartat > Rimbushja e Llogarisë në llogarinë tuaj. Ju gjithashtu mund të plotësoni llogarinë tuaj të kartës Visa me një transfertë standarde nga llogaria juaj bankare (vetëm në monedhën EUR). Në këtë rast, numri IBAN i llogarisë tuaj Paysera duhet të paraqitet kur kryeni transfertën.


NËSE LLOGARIA JUAJ ËSHTË MBYLLUR, dhe ju keni marrë një mesazh se keni një detyrim

Shumën e detyrimit mund ta transferoni në llogarinë tonë Swedbank LT227300010086385047 (vetëm në EUR dhe vetëm nga bankat në Lituani). Sigurohuni që të shënoni për detyrimin e Emër Mbiemër/ kodi personal në fushën e Qëllimit të pagesës. Pasi të keni mbuluar detyrimin, na informoni në lidhje me të duke shkruar një email në debts@paysera.com


Në rast se doni të mbuloni një detyrim në një valutë tjetër ose nga banka e një vendi tjetër, na jepni informacionin se cilën valutë dhe nga cili vend do të donit të paguanit, dhe ne do t'ju dërgojmë të gjitha detajet e nevojshme. Ju mund të na kontaktoni duke dërguar një email në debtes@paysera.com