Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.33 Sa kohë duhet për të përfituar para nga PayPal në kartën tuaj Visa?

Nëse keni kryer një pagesë fondesh monetare nga sistemi PayPal në kartën tuaj Visa, marrja dhe kreditimi i transfertave të tilla zgjat deri në 10 ditë pune.

Nëse nuk e keni marrë transfertën për më shumë se afati i shfaqur, ju lutemi kontaktoni Kujdesin ndaj Klientit.