Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.32 A mund ta lidh kartën time Visa me PayPal?

Ju gjithashtu mund të lidhni kartën tuaj Visa me sisteme të ndryshme, të tilla si PayPal. Pasi të keni lidhur kartën tuaj Visa me PayPal, ajo do të duhet të konfirmohet, dhe për këtë arsye shuma në kartën tuaj Visa duhet të jetë së paku 1.50 EUR, e cila do të tarifohet gjatë konfirmimit të kartës dhe më vonë do të kthehet.

Pas lidhjes së kartës, do të keni mundësi të bëni pagesa në internet përmes sistemit PayPal ose të transferoni fonde nga PayPal në kartën Visa.

Si të lidhni kartën tuaj me PayPal paraqitet në këtë video: