Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.29 Kam bërë një pagesë me kartë, por dua ta anulloj. Çfarë duhet të bëj?

Transaksionet e konfirmuara të pagesave nuk mund të anullohen.

Nëse keni kryer një pagesë me kartë, por keni ndryshuar mendim, ju rekomandojmë të kontaktoni menjëherë tregtarin në lidhje me kthimin e fondeve.