Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.27 A është e sigurt të paguash me kartën Visa ?

Karta Visa është një kartë inteligjente me një kod PIN, e cila përfaqëson një nga mënyrat më të sigurta të pagesës për mallrat dhe shërbimet.

Ne ju këshillojmë që të mbani kartën tuaj të sigurt, të mos zbuloni kodin PIN ose të lejoni që personat e tjerë ta përdorin atë. Këshillohet gjithashtu të kontrolloni rregullisht pasqyrat e llogarisë suaj Paysera për të qenë të sigurt se të gjitha veprimet e kryera janë të njohura për ju dhe janë kryer nga ju. Në rast se vëreni ndonjë mospërputhje ose veprim për të cilin nuk jeni në dijeni, ju lutemi kontaktoni menjëherë Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit.

Ju mund të porosisni njoftime me SMS për rrjedhën e fondeve në llogarinë tuaj të kartës, duke paraqitur shumën e shpenzuar/ përfituar, për të cilën dëshironi të njoftoheni me SMS. Për të porositur shërbimin, shkoni te Parametrat > Llogaria e Pagesës dhe në fund të dritares së re nga Njoftimet për rrjedhën e fondeve klikoni në Krijo njoftim të ri. Pastaj, klikoni në Shto përfituesin dhe zgjidhni mënyrën e njoftimit.