Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.24 Cilat janë tarifat e kartës Visa?

Një tarifë mujore ngarkohet për përdorimin e një karte Visa. Zbritet nga llogaria e kartës. Nëse gjendja në llogarinë e kartës është e pamjaftueshme, tarifa zbritet nga llogaria juaj kryesore. Nëse gjendja në llogarinë kryesore është gjithashtu e pamjaftueshme, një detyrim akumulohet dhe shuma që mungon do të zbritet sapo të shtoni fonde në kartë / në llogarinë kryesore.

Nëse keni karta të tjera, një tarifë mujore nuk do të tarifohet për to.

Të gjitha tarifat e kartës i gjeni këtu.