Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.23 A mund të bllokohet karta ime Visa pa pëlqimin tim?

Paysera rezervon të drejtën të bllokojë kartën tuaj Visa ose të bllokojë llogarinë tuaj nëse:

  • ne dyshojmë në përdorim të paligjshëm të kartës ose llogarisë tuaj ose mashtrim
  • në raste të tjera të lidhura me sigurinë
  • ne duhet ta bëjmë këtë në përputhje me kërkesat e akteve ligjore
  • nuk arrini të paguani tarifat e zbatueshme ose të mbuloni një balancë negative të kartës
  • ka arsye të tjera për kryerjen e veprimeve të tilla sipas ligjeve dhe Marrëveshjes së Përgjithshme të Shërbimit të Pagesave. Më shumë informacion është dhënë këtu;

Ne gjithashtu mund të kufizojmë mundësinë për të përdorur kartën dhe/ose llogarinë tuaj nëse mendojmë se këto mjete mund të përdoren për pastrim parash ose financim të terrorizmit, mashtrim ose qëllime të tjera kriminale.