Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.20 Çfarë duhet të bëj nëse karta ime Visa ka humbur ose është vjedhur?

Nëse karta juaj ka humbur ose është vjedhur, ose dyshoni se një person tjetër mund të dijë kodin tuaj PIN ose të dhënat e personalizuara të sigurisë, bllokojeni kartën menjëherë duke hyrë në llogarinë tuaj Paysera përmes një shfletuesi ose aplikacionit Paysera:

  • Hyni në llogarinë tuaj Paysera
  • Transferoni të gjitha fondet nga llogaria e kartës suaj në një llogari tjetër tuajën Paysera
  • Në menunë në të majtë, zgjidhni Llogaritë dhe Kartat > Kartat e Pagesës
  • Zgjidhni kartën që ka humbur
  • Në dritaren e hapur, zgjidhni Blloko përkohësisht / Anullo, më pas Anullo.

Karta juaj do të bllokohet dhe anullohet.

Nëse nuk mund të hyni menjëherë në llogarinë tuaj Paysera ose mendoni se veprime të paautorizuara mund të kryhen në llogarinë tuaj, ju lutemi kontaktoni menjëherë Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit.

Shënim: Ju jeni plotësisht përgjegjës për sigurinë e fondeve tuaja para se të na njoftoni për humbjen e kartës suaj.

Si të bllokoni një kartë në aplikacionin Paysera paraqitet këtu: