Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.17 Pagesa e kartës sime ka dështuar, çfarë duhet të bëj?

Nëse një pagesë me kartën Visa ka dështuar, ju lutemi kontrolloni:

  • nëse gjendja në llogarinë e kartës Visa është e mjaftueshme për pagesë. Si të rimbushni kartën Visa shfaqet këtu.
  • nëse e keni vendosur saktë kodin PIN. Nëse e keni vendosur gabimisht kodin PIN 3 herë, është e mundur që karta juaj të jetë bllokuar. Në raste të tilla, ju lutemi kontaktoni Kujdesin e Klientit.
  • nëse karta juaj është e dëmtuar fizikisht, e shformuar ose e thyer. Në raste të tilla, pagesa mund të dështojë. Ju lutemi kontaktoni Kujdesin e Klientit në lidhje me zëvendësimin e kartës.
  • nëse karta juaj është akoma e vlefshme. Nëse karta ka skaduar, nuk do të jeni në gjendje të bëni një pagesë.
  • nëse gjatë pagesës në internet keni vendosur kodin e duhur CVV. Nëse e keni vendosur gabimisht 3 herë kodin CVV, është e mundur që karta juaj të jetë bllokuar. Në raste të tilla, ju lutemi kontaktoni Kujdesin e Klientit.
  • nëse kur paguani në internet keni bllokuar programin e sigurisë 3-D Secure 2.0. Në raste të tilla, ju lutemi kontaktoni Kujdesin e Klientit.
  • nëse kartat e pagesës Visa pranohen në vendin e pagesës.
  • nëse ende nuk jeni në gjendje të paguani - kontaktoni Kujdesin e Klientit.

    Më shumë informacion mbi vendet ku karta Visa mund të mos funksionojë jepen këtu.