Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.14 Ku mund të tërheq cash me kartën Visa?

Me kartën e pagesës Visa, ju mund të tërhiqni para në çdo ATM në të gjithë botën që pranon karta Visa.

Shuma më e madhe e cila mund të tërhiqet në ditë është 600 EUR. Nëse keni karta të tjera, kjo shumë është e zbatueshme për të gjitha kartat.

Tarifa specifike zbatohen gjatë tërheqjes së cash në ATM. Shuma e tarifës varet nga vendi dhe valuta, ku tërhiqet cash. Tarifat e kartës Paysera i gjeni këtu.

Ju lutemi bëni kujdes kur tërheqni para në EUR në ATM. Në raste të rralla, ATM-të e disa bankave mund të ofrojnë konvertim në EUR nga monedha GBP (sipas vendit të lëshuesit të kartës). Gjithmonë zgjidhni "Vazhdo pa konvertim" dhe shmangni tarifat e larta të komisionit të këmbimit valutor. Përndryshe, tarifat të për shkëmbimin e valutës do të zbatohen.

Nuk është e mundur të tërhiqni para nga karta e pagesës Visa në degët e bankës.

* BE - Vendet e Bashkimit Evropian.