Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.13 Ku mund të mos funksionojë karta Visa ?

Karta Visa mund të përdoret dhe paguhet me të, në të gjithë botën, kudo që pranohen kartat Visa. Ju mund të paguani me kartën në internet dhe në pikat fizike të shitjes, dhe gjithashtu të tërhiqni para në çdo ATM që shërben kartat Visa. Karta mund të jetë e lidhur me sisteme të tjera të tilla si, për shembull, PayPal.

Ne bëjmë të gjitha përpjekjet tona për të siguruar funksionimin e lehtë të kartës, por në raste shumë të rralla, funksionimi i kartës mund të ndërpritet për shkak të rrethanave përtej kontrollit tonë, ose për shkak të ndërprerjes së përkohshme në shërbimet e palëve të treta me të cilat ne angazhohemi për kryerjen e detyrimeve tona.

  • Në këtë rast, ju nuk do të jeni në gjendje të paguani me kartën Visa në vendet ku përdoren lexuesit e vjetër të kartave ku operacionet e kartës konfirmohen jo me një kod PIN, por me një nënshkrim.
  • Gjithashtu për shkak të kufizimeve të lëshuesit të kartës, nuk është e mundur të paguani me një kartë Visa në pikat e karburantit të vetë-shërbimit (kur pagesa bëhet para se të mbushni serbatorin). Kjo mundësi është vetëm në Lituani, Letoni dhe Estoni. Ju lutemi vini re se në të gjitha pikat e tjera të karburantit ku pagesa bëhet vetëm pasi të keni mbushur serbatorin, pagesa me një kartë Visa mund të bëhet me sukses.