Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.12 A mund të përdoret karta për pagesa në një monedhë jo-euro?

Valuta kryesore e kartës suaj të pagesës Visa është EUR, por gjithashtu mund të paguani dhe në valuta të tjera.

Në raste të tilla, nëse bëni një pagesë ose tërheqni para nga ATM-të në ndonjë monedhë tjetër, ne do ta konvertojmë shumën e transaksionit në euro në përputhje me kursin e këmbimit valutor të vendosur nga Visa. Tarifat të tjera zbatohen për derdhjet ose tërheqjet e parave të gatshme në një valutë tjetër. Informacion rreth tarifave e gjeni këtu.
Nëse rimbushni llogarinë e kartës së pagesës Visa në një valutë tjetër përveç EUR, shuma automatikisht do të konvertohet në EUR.