Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.11 Si të kontrolloni balancën e kartës Visa?

Mund të kontrolloni balancën e kartës tuaj të pagesës Visa duke hyrë në llogarinë tuaj Paysera duke zgjedhur Llogaritë dhe Kartat > Pasqyrimi i Llogarisë në anën e majtë të menusë ose në aplikacionin tuaj Paysera. Mund ta kontrolloni në çdo kohë dhe pa pagesë.

Është gjithashtu e mundur të kontrolloni balancën e kartës suaj në ATM-të ku ofrohet ky shërbim. Tarifa për kontrollimin e balancës në ATM është 0.30 EUR.