Knowledgebase: 9. Karta Visa
9.02 Kush mund të porosisë një kartë Visa ?

Karta e pagesës Visa mund të porositet nga çdo person që ka mbushur moshën 16 vjeç dhe është regjistruar dhe identifikuar në sistemin Paysera. Klienti duhet të ketë një adresë banimi në një prej vendeve të EEA, ose një leje qëndrimi në një prej vendeve të EEA. Deri në 5 karta pagese mund të lëshohen për një person.

Një mbajtës tjetër i kartës duhet të jetë të paktën 14 vjeç. Mbajtësi tjetër i kartës disponon fondet e vlefshme në kartën kryesore Visa të pagesës dhe të njëjtat limite zbatohen për ta.

Nëse porositet një kartë biznesi, duhet të specifikohet emri i hyrjes (adresë email ose numër telefoni) i personit fizik (përfaqësuesi i kompanisë) i cili do të përdorë kartën.

Kartat lëshohen dhe dorëzohen vetëm në vendet EEA