Knowledgebase: 8. Këmbimi valutor
8.04 Si mund të marr një kurs të veçantë këmbimi valutor?

Në rast se këmbeni shpesh valutë në shuma të mëdha, ju lutemi kontaktoni Client Support Center.

Ju lutemi shënoni në letrën tuaj valutën e këmbimit dhe qarkullimin tuaj të planifikuar mujor. Ne do t'ju kontaktojmë për të diskutuar kushte më të favorshme të këmbimit valutor.