Knowledgebase: 8. Këmbimi valutor
8.02 Unë do të këmbej një shumë të madhe parash. A do të zbatohet një kurs këmbimi më i favorshëm?

Po. Një zbritje bazohet në sasinë e parave që do të shkëmbehen. Një kurs më i favorshëm i këmbimit valutor do të zbatohet automatikisht kur këmbeni më shumë, se 5000 EUR.