7.05 Si të krijoni një model transferte?

Në paragrafin Modelet > Modelet e transfertës zgjidhni Krijo model të ri.

Vendosni të dhënat dhe ruani modelin. Kur kryeni një transfertë dhe vendosni detajet e transfertës, do të shikoni fushën Emri i Modelit në fund të faqes. Vendosni një emër për modelin përpara se të vazhdoni pagesën dhe ruani të dhënat.