7.03 Transfertat e ekzekutuara

Për të parë transfertat e kryera nga llogaria juaj, hyni në llogarinë tuaj dhe zgjidhni TRANSFERTA > Lista e transfertave. Gjithashtu mund të kontrolloni statusin e transfertave (p.sh. nëse transferta është ekzekutuar, ose është pezull). Gjithashtu mund të kërkoni për transfertat e ekzekutuara sipas datës ose statusit: Të Gjitha, Ekzekutuar, Pa Ekzekutuar, Panënshkruar.