7.01 Unë dua të kryej një transfertë nga një llogari bankare të një vendi të huajnë në një llogari bankare të Lituaneze

Për të kryer një transfertë të tillë, duhet të rimbushni llogarinë Paysera tuaj nga një bankë e një vendi të huaj dhe të kryeni një transfertë në një llogari bankare në Lituani.

  • Në llogarinë tuaj Paysera, zgjidhni Llogaritë dhe Kartat > Rimbushje llogarie, më pas zgjidhni vendin dhe monedhën e transfertës, klikoni në Përditëso Udhëzimet , zgjidhni një bankë dhe klikoni në Merr udhëzime.
  • Kryeni një transfertë nga llogaria juaj e huaj bankare në Paysera sipas udhëzimeve të marra.
  • Pasi të keni rimbushur llogarinë tuaj Paysera, hyni në llogari, zgjidhni TRANSFERTA > Transfertë Bankare dhe formoni një transfertë drejt një llogarie bankare në Lituani.