6.04 Tarifa e tjera të aplikuara për rimbushjen e llogarisë

Rimbushja e llogarisë Paysera është pa pagesë, megjithatë, ndonjëherë banka që dërgon paratë aplikon një tarifë shtesë për transfertën e parave. Kjo është në varësi të vendit, valutës dhe rimbushjes dhe banka nga e cila transferohen paratë dhe shuma e tyre mund të bëhet e njohur vetëm duke marrë udhëzimet e transfertës. Tarifa e saktë e depozitimit (nëse është e zbatueshme) përcaktohet gjithmonë në secilën metodë të zgjedhur të rimbushjes. Për më shumë informacion në lidhje me tarifat e kreditimit të parave, lexoni këtu.

E rëndësishme: Rimbushja e gabuar e llogarisë pa ndjekur udhëzimet tona i nënshtrohet tarifave të tjera të depozitimit/kthimit, madhësia e së cilës varet nga një bankë specifike. Më shumë informacion mbi tarifat i gjeni këtu.